spirit healing

 

- speciální pro více světla v úlu

 

"Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou,

ale pouze v rozporu s tím, co o ní víme."
(Augustin z Hippa)

 

Spirit healing je léčivá síla universální životodárné energie, které stabilizuje všechny procesy v těle organismus přímo na buněčné úrovni. Aktivuje přirozené samoregenerační funkce a je založeno na přenosu "hojivé" síly na místa energetických blokád, které vznikají v důsledku nerozvážných zásahů člověka do života včelstev, nebo joho životního prostředí. Médium pro přenos universální energie je člověk.

 

Otázka nezní, je možné včelařit bez léčby, ale chce včelstvo s náma žít?

 

Zálkladem včelaření bez léčby je pochopení pravé podstaty včelstva a jeho návrat do kvantové jednoty. Těžko si dokážu představit, že je mezi námi někdo, kdo doposud s včelstvem nemluvil. Komunikovat je lidskost, přirozená spiritualita, která však rychle vyšumí, pokud ji nedokážeš správně vyhodnocovat. Situaci ti velmi usnadní vnímání smyslem JÁ, který udržuje velmi intimní vztah k okolnímu světu. Smysl JÁ ti umožní cítit s jinou bytostí, jako se sebou samým. Je to okamžik, ve kterém vnímaší včelstvo skrze myšlenku, kterou ti věnuje, kdy ti odhalí podstatu své bytosti, jako by bylo v tobě.

 

Před prohlídkou včelstva musíš umět svou návštěvu odůvodnit a požádat včelstvo o povolení ke vstupu do jeho společenství. Jen málokdy ti včelstvo návštěvu odmítne, ale stane-li se to, měli by si jeho vůli respektovat. Jen tak prokážeš včelstvu svou úctu a vděčnost. Včelstvo je superorganismus a jeho nejvyšší zákon je absolutní jednota. Přiměřeně k této zkutečnosti musíš přizpůsobyt všechny své kroky a získat jeho důvěru. Respektuješ-li jeho zákony, odhalí ti všechny své moudrosti.

 

Po ukončení návštěvy včelsta poděkuj včelstvu za přijetí do kolektivu. Odměn včelstvo pravidelným saunováním v Reiki. Bud' vděčný, že můžeš včelstvu předat životodárnou universální energii. Pravidelné udržování intimních a sociálních vztahů s včelstvem je základem včelaření bez chemie a léků.

 

Včelařit bez chemie a léků není občanské právo, ale lidskost.

 

Kvantové lékařství aplikuje nejnovější poznatky vědeckého výzkumu moderní kvantové fyziky. Převážná část včelařské veřejnosti připisuje poznatky kvantové a homeopatické medicíny v terapii včelstva mlžné cestě okořeněné řádnou porcí dobrodružství, neboť je stále protikladem tradičním školním znalostem.

 

Dobrodružství je okamžik, ve kterém zkušenost sama o sobě již nestačí. Okamžik mezi dvěma jistými body, pokud nevíme, jak dál a co se bude dít. Život našich včel je tento pomyslný okamžik. Jakákoliv indolence tohoto stavu bude mít fatální důsledky nejen pro naše včelstvo. Vydejme se společně na okouzlující cestu plnou dobrodružství, dlážděnou lidskou moudrostí, která nám odhalí zcela nový způsob, jak chápat jevy a včelstvo.

 

Příznivci alternativního včelaření poukazují na regenerační potenciál superorganismu včelstva v přirozených podmínkách. Včelí organismus je postaven na základě takzvaného informačního fondu elektromagnetické matrice, která kontinuálně udržuje organismus včelstva v chodu. K uchování včelstva při životě, musí k včelstvu permanentně proudit správná informace. Pokud uznáváme výsledky moderního vědeckého výzkumu, dá se život přirovnat k matrici elektromagnetického vlnění založené na interakci fotonů. Elektromagnetické pole zdravého včelstva vykazuje pozoruhodně koherentní (harmonické) vibrace. Pokud je tento energetický stav v organismu včelstva narušen, ztrácí včelstvo schopnost akumulovat látky, které jej tělesně a psychicky stabilizují. V důsledku technické revoluce se životní prostředí a její síly razantně změnily a člověk se nemůže zbavit pocitu, že se včelstvo těmto rychlým změnám nedokáže přizpůsobit. Ale to není celá pravda. Pokud opravdu chceme včelstvu pomoc, musíme začít chápat elementární síly, které udržují organismus včelstva v rovnováze a následovat včelstvo na místo, kde je vystaveno nepřátelským vlivům.

 

Často se setkáváme s otázkou, co je včelaření přirozeně a do jaké míry je přirozenost v životě včel zdravá, nebo rozumná. Z fyziologického hlediska je přirozenost dána kvantovým efektem (poměr energie a frekvence) elektromagnetického pole excitovaných (vzrušených) atomů, nebo molekul přecházejících do energeticky výhodnějšího stavu. Foton (světelné vlnění) je kvant (elementární buzení) elektromagnetického pole.

 

Dnes víme, že každý živý organismus vytváří elektromagnetické vlnění rozlišných frekvencí, které je nezbytné pro štěpení fotonů v buněčném prostoru a upevnění organismu. V roce 1975 se německému biofyzikovi profesoru Albertu Poppovi podařilo dokázat, že živé organismy vyzařují fotony. Toto záření je sice velmi slabé, ale tak intenzivní, že se dá přirovnat k záření laserového paprsku. Bez tohoto záření není žádný živý organismus schopný komunikovat. Profesor Popp byl schopen demonstrovat, že buňky v organismu mezi sebou komunikují prostřednictvím biofotonů, a že odzařování biofotonů zdravého a nemocného organismu se liší svou intenzitou. Zdravý organismus je na buněčné úrovni z 50 procent v aktivním a z 50 procent v klidném stavu. Tato rovnováha je udržována absorbováním a vyzařováním fotonů různých frekvencí, které pulsujísoudržném elektromagnetickém poli zdravého organismu. Poškozený organismus trpí ztrátou soudržnosti, paměti a schopnosti komunikovat. Prostřednictvím výzkumu Alberta Poppa se stala kvantová fyzika nezbytnou součastí vědy zkoumající výživu a zdraví organismu.

 

Elektromagnetické síly jsou základem všech chemických a biologických procesů v organismu a jeho výživy. Popp definuje kvalitu potravy podle toho, do jaké míry je potravina schopna ukládat světelné vlnění (fotony). Z tohoto poznatku vyplývá zcela nový smysl, jak chápat výživu. Rostliny se převážně živí světelným vlněním slunce a vesmíru. Fotosyntéza transferuje světelné vlnění na biologicky ztuženou energii glukózu, sloučeninu oxidu uhličitého s vodou za účinku slunečního zářením. Glukóza tedy není nic jiného, než „ztuhlá“ energie, která se dle potřeby organismu znovu rozkládá na oxid uhličitý, vodu a fotony. Včelstvo se živí výhradně nektarem a pylem. Nektar  je vysoce potencovaná energie, sloučenina cukrů, vody, minerálů a fotonů. Včelstva, čmeláci a motýli jsou jediný živočiši, kteří pro svou výživu nezabíjejí a nepoškozují. Nejnovější vědecké poznatky potvrzují, že z hlediska energetické absorpce slunečního vlnění a uskladnění fotonů, je výživa na rostlinné bázi unikátní, nebot‘ upevnuje všechny fyziologické procesy v těle.

 

 

Referencen:

Rudolf Steiner - Über das Wesen der Biene, Dornach 1923

http://bdn-steiner.ru/cat/ga/351.pdf

Bischof M: Biophotonen. Das Licht in unseren Zellen. Frankfurt a.M. 1999
Lenger K: Homeopathic potencies identified by a new magnetic resonance method. Homeopathy – An Energetic Medicine. Subtle Energies & Energy Medicine 2006, 15 (3) pp 225-244
Lenger K, Bajpai RP, Drexel M: Delayed luminescence of high homeopathic potencies on sugar globuli. Homeopathy 97, pp 134-140, issue 3, 2008
Lenger K: A new biochemical model of homeopathic efficacy in patients with different diseases. Subtle Energies & Energy medicine 2010, 19 (3), pp 1-34

 

 

 

Věda jen jen zvrhlost, pokud jejím hlavním cílem není zlepšit lidskost. To co nyní chceme, je bližší kontakt a lepší pochopení mezi jednotlivci a komunatami po celém světě a odstranění sobectví a pýchy. Mír je pouze přirozený důsledek všeobecného osvícení.

(Nikola Tesla 1919)


 

Vychutnej kouzlo včelstva přirozeně!

mellifera frankfurt

 

________________________________________________________