Geben wir dem Honigbienen die Erde zurück, an der sie leben und welche sie bestäuben!

 

Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur,

sondern nur im Widerspruch zu dem,

was uns über die Natur bekannt ist.

(Augustin z Hippa)

 

Zeidel Fryheit - betreutes Leben der Honigbiene in freier Natur

 

Im Angesicht des weit fortgeschrittenes Bienensterbens, verursacht durch die weit fortgeschrittene Domestizierung der Honigbiene, gestaltet sich mehr wie zuvor, die Grundlage für das Betreuung der in der freie Natur wild lebenden Honigbiene und Verzicht auf das Massentierhaltung. Durch und vielleicht wegen widernatürliche Eingriffe in das Leben der Honigbiene verlieren jedes Jahr Imker/Innen tausende Bienenvölker als Naturschwärme. Jedes Jahr gehen viele Naturschwärme verloren, weil sie keine geeigneten Nistplätze in der Natur vorfinden und weil sie keiner findet und sich ihnen annimmt. Und Leider werden gerade die hohlräumigen Bäume entfernt, die der wild lebenden Honigbiene geeignete Rückzugräume anbieten. Aber ohne solche Nistplätze kann die Honigbiene in der Natur nicht leben. Mangel an geeigneten Nistplätzen kann eine massenhafte Bienensterben auslösen oder begünstigen.

 

Daher gestalten und betreuen wir in freier Natur Nistplätze für Naturschwärme und wild lebende Honigbienen. So können wir eine unkontrollierte Ausbreitung von Krankheiten vorbeugen und die natürliche Abwehrkräfte der Honigbiene anregen. Wir können gemeinsam, durch dem Bau von geeigneten Nistplätzen und Hohlräumen in Baustämmen und Bäumen, einen wichtigen Beitrag zur Erhalt der Honigbiene leisten, dem schon weit vorangeschrittenen Bienensterben entgegenwirken und die Verbreitung gesunde und vitale Population zu ermöglichen. Das Aushöhlen der Bäume hat keinerlei negativen Einfluss auf die Gesundheit des Baumes. Im Gegenteil, Bäume haben eine innige Verhältnis zur Honigbiene und wissen die Beziehung zur Honigbiene zu pflegen und schätzen. Somit leistet die Zeidlerei leistet unersetzliches Beitrag zum nachhaltigen Erhalt und Verbreitung der gesunder Honigbiene. 

 

Unsere Zeidlerei fördert der natürlichen Schwarmtrieb der Honigbiene. Für die Honigbiene ist das Schwärmen primär ein hygienisches Verhalten. Die Vorstellung, das Schwärmen dient primär dem Erhalt der Art ist nicht wesensgemäß. Gesunde Bienenvölker könne bilden Kolonien mit mehreren Königinnen. Ein Schwärmen ist daher als hygienisches Verhalten der Honigbiene anzusehen. Durch das Schwärmen beugt die Honigbiene auf natürliche Weise dem unkontrolliertem Vermehrung von Parasiten und somit auch dem Verbreitung von gefährlichen Krankheiten vor. Bevor ein Bienenschwarm das Bienenstock verlässt heizt er sich auf. Die Temperatur im Bienenstock kann kurzfristig auf 40°C ansteigen. Die wärme empfindliche Varroa Milbe verträgt nicht diese Temperaturen und rieselt von den Bienen ab. So kann ein Bienenvolk schnell und effizient bis zu 60% der Varroa Milbe eliminieren und wir müssten eigentlich das Schwärmen als ein Zeichen der VSH (Varroa Sensitive Hygiene) betrachten und fördern. Aber unseres technokratisches Bewusstsein ergreift jede erdenkliche Maßnahme, um genau diese Vorzüge der natürlichen Hygiene der Honigbiene zu reglementieren und verhindern. Diese widernatürliche Eingriffe in das natürliches Leben der Honigbiene können die unkontrollierte Vermehrung der Varroa Milbe signifikant begünstigen und den Ausbruch von gefährlichen Epidemien auslösen.

 

Wir bieten Einblick in die Kunst der Zeidlerei, gestalten und betreuen Nistplätze für Naturschwärme und wild lebende Honigbienen. Du kannst gerne ein Nistplatz für die Honigbiene erwerben und/oder einen Patenschaft für ein Bienenvolk übernehmen und seine Entwicklung in der freien Natur hautnah erleben. Für alle andere bieten wir Vorträge, Veranstaltungen und Imkerkurse auf Probe. Du kannst selber bauen, gestalten einem Nistplatz für die Honigbiene und/oder übernehmen seine Betreuung nach dem Einzug eines Bienenvolks. Mach mit und lass uns gemeinsam die Honigbiene auf ihrem bezauberndem Weg zurück in die Natur begleiten! Unsere Erde summt!

 

© mellifera frankfurt 2015

 

____________________________________________________________________

 

Zeidel Fryheit - péče o včelu medonosnou žijící ve volné přírodě

 

Brtě dávají včelám možnost stavět své hnízdo v naprosto přirozeném prostředí a umožňují tak vývoj včelstev v souladu se svými instinkty a vnitřní moudrostí. Přirozené prostředí v korunách stromů podporuje zdraví a psychickou pohodu včel.

 

Vraťme přírodu včelám v zemích, ve kterých žijí a které opylují!

 

 

"Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou,

ale pouze v rozporu s tím, co o ní víme."
(Augustin z Hippa)

 

Návrat zdravých volně žijících včelstev přírodě je projev lidskosti, romance propojující pramen lásky s prvotní myšlenkou stvoření.
Tváří v tvář velmi pokročilé úmrtnosti včel, zapříčiněné nechvalně proslulým vykořisťováním a domestikací včel, nám dává základ pro osvobození včely medonosné z krutého chovu zvěře v zajetí. Za tím účelem vytváříme a obhospodařujeme vhodné prostory pro návrat volně žijících včel v přírodě. Nejpřirozenější forma péče o včelstva je stále ještě brtnictví, které obhospodařuje včelstva v brích a vytesává vhodné dutiny do živých stromů a kmenůHloubení dutin do živých stromů nemá žádný negativní vliv na zdraví stromu. Naopak, stromy mají velmi intimní vztah k včelám a vědí jejich přítomnost ocenit a udržovat. Bohužel příliš často odstraňují lidé právě ty stromy, které poskytují divokému včelstvu vhodný příbytek.Lesní včelaření se udržovalo do doby, než se začalo s intenzivní těžbou lesa holosečí.

 

Brť je kulatina s vydlabaným vnitřním prostorem o rozměrech 30 cm v průměru a 100 cm na výšku. Otvor do dutin se uzavíral dřevěným klínem utěsněný jílem a drny. Tak vznikl zátvor uzavírající přístup do brtě. Česno o rozměrech 10x10 cm se vyřezávalo z boku a zužovalo se klínem, který zároveň stabilizoval včelí dílo. Protože se včelařiko v přirozených dutinách stromů, které vnikají hlavně u stronů vzrostlých museli brtníci při své práci zdolávat i velké výšky. K tomu využívali osekané vršky jehličnanů se zbytky větví (ostrve).Při práci  byli připoutáni ke kmenu pomocí provazu a plástve, které zpočátku vylamovali a později vyřezávali speciálními noži,  dávali do kožených vaků a později do nádob (lukna). 

__________________________________________________________________

 

Universální životodárná energie přenáší hojivé frekvence na místa energetických blokád a harmonizuje všechny procesy přímo na buněčné úrovni.

Energetické blokády vznikají v důsledku nerozvážných zásahů člověka do života včelstev, nebo jeho životního prostředí.

 

Základem včelaření bez léčby je pochopení pravé podstaty včelstva a jeho komunikace. Situaci ti velmi usnadní vnímání smyslem JÁ, který udržuje velmi intimní vztah k okolnímu světu. Smysl JÁ ti umožní cítit s jinou bytostí, jako se sebou samým. Je to okamžik, ve kterém vnímáš včelstvo skrze myšlenku, kterou ti věnuje, kdy ti odhalí podstatu své bytosti, jako by bylo v tobě.

 

Vydejme se společně na okouzlující cestu plnou dobrodružství, dlážděnou lidskou moudrostí, která nám odhalí zcela nový způsob, jak chápat jevy a včelstvo.

 

Buňka v harmonickém stavu nemůže být nemocná.

 

Příznivci alternativního včelaření poukazují na regenerační potenciál superorganismu včelstva v přirozených podmínkách. Včelí organismus je postaven na základě takzvaného informačního fondu elektromagnetické matrice, která kontinuálně udržuje organismus včelstva v chodu. K uchování včelstva při životě, musí k včelstvu permanentně proudit správná informace. Pokud uznáváme výsledky moderního vědeckého výzkumu, dá se život přirovnat k matrici elektromagnetického vlnění založené na interakci fotonů. Elektromagnetické pole zdravého včelstva vykazuje pozoruhodně koherentní (harmonické) vibrace. Pokud je tento energetický stav v organismu včelstva narušen, ztrácí včelstvo schopnost akumulovat látky, které jej tělesně a psychicky stabilizují. V důsledku technické revoluce se životní prostředí a její síly razantně změnily a člověk se nemůže zbavit pocitu, že se včelstvo těmto rychlým změnám nedokáže přizpůsobit. Ale to není celá pravda. Pokud opravdu chceme včelstvu pomoc, musíme začít chápat elementární síly, které udržují organismus včelstva v rovnováze a následovat včelstvo na místo, kde je vystaveno nepřátelským vlivům.

 

Dnes víme, že každý živý organismus vytváří elektromagnetické vlnění rozličných frekvencí, které je nezbytné pro štěpení fotonů v buněčném prostoru a upevnění organismu. V roce 1975 se německému biofyzikovi profesoru Albertu Poppovi podařilo dokázat, že živé organismy vyzařují fotony. Toto záření je sice velmi slabé, ale tak intenzivní, že se dá přirovnat k záření laserového paprsku. Bez tohoto záření není žádný živý organismus schopný komunikovat. Profesor Popp byl schopen demonstrovat, že buňky v organismu mezi sebou komunikují prostřednictvím biofotonů, a že odzařování biofotonů zdravého a nemocného organismu se liší svou intenzitou. Zdravý organismus je na buněčné úrovni z 50 procent v aktivním a z 50 procent v klidném stavu. Tato rovnováha je udržována absorbováním a vyzařováním fotonů různých frekvencí, které pulsujísoudržném elektromagnetickém poli zdravého organismu. Poškozený organismus trpí ztrátou soudržnosti, paměti a schopnosti komunikovat. Prostřednictvím výzkumu Alberta Poppa se stala kvantová fyzika nezbytnou součástí vědy zkoumající výživu a zdraví organismu.

 

Elektromagnetické síly jsou základem všech chemických a biologických procesů v organismu a jeho výživy. Popp definuje kvalitu potravy podle toho, do jaké míry je potravina schopna ukládat světelné vlnění (fotony). Z tohoto poznatku vyplývá zcela nový smysl, jak chápat výživu. Rostliny se převážně živí světelným vlněním slunce a vesmíru. Fotosyntéza transferuje světelné vlnění na biologicky ztuženou energii glukózu, sloučeninu oxidu uhličitého s vodou za účinku slunečního zářením. Glukóza tedy není nic jiného, než „ztuhlá“ energie, která se dle potřeby organismu znovu rozkládá na oxid uhličitý, vodu a fotony. Včelstvo se živí výhradně nektarem a pylem. Nektar  je vysoce potencována energie, sloučenina cukrů, vody, minerálů a fotonů. Včelstva, čmeláci a motýli jsou jediný živočiši, kteří pro svou výživu nezabíjejí a nepoškozují. Nejnovější vědecké poznatky potvrzují, že z hlediska energetické absorpce slunečního vlnění a uskladnění fotonů, je výživa na rostlinné bázi unikátní, jelikož upevňuje všechny fyziologické procesy v těle.

 

Věda jen jen zvrhlost, pokud jejím hlavním cílem není zlepšit lidskost. To co nyní chceme, je bližší kontakt a lepší pochopení mezi jednotlivci a komunitami po celém světě a odstranění sobectví a pýchy. Mír je pouze přirozený důsledek všeobecného osvícení. (Nikola Tesla 1919)

 

Vychutnej kouzlo včelstva přirozeně!

mellifera frankfurt 2013

 

________________________________________________________________

 

Referencen:

Rudolf Steiner - Über das Wesen der Biene, Dornach 1923

http://bdn-steiner.ru/cat/ga/351.pdf

Bischof M: Biophotonen. Das Licht in unseren Zellen. Frankfurt a.M. 1999
Lenger K: Homeopathic potencies identified by a new magnetic resonance method. Homeopathy – An Energetic Medicine. Subtle Energies & Energy Medicine 2006, 15 (3) pp 225-244
Lenger K, Bajpai RP, Drexel M: Delayed luminescence of high homeopathic potencies on sugar globuli. Homeopathy 97, pp 134-140, issue 3, 2008
Lenger K: A new biochemical model of homeopathic efficacy in patients with different diseases. Subtle Energies & Energy medicine 2010, 19 (3), pp 1-34