Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur,

sondern nur im Widerspruch zu dem,

was uns über die Natur bekannt ist.

(Augustin z Hippa)

 

 

 

 

Geben wir die Erde zurück Bienen in den Ländern, in denen sie leben und welche sie bestäuben!

 

Die Verbreitung gesunden wild lebenden Bienenvölker in der Natur ist ein Ausdruck der Menschlichkeit, eine Liebesverbindung mit dem Ur-Gedanken der Schöpfung. Im Angesicht des weit fortgeschrittenes Bienensterbens, verursacht durch die infame Ausbeutung und Domestizierung der Honigbiene, gestaltet sie mehr wie zuvor, die Grundlage für die Befreiung der Honigbiene aus dem Massentierhaltung.


Rudolf Steiner hat in seinen zahlreichen Vorträgen und Werken die Zusammenhänge zwischen Seelenarbeit und Enviroment erläutert und zusammengefasst:

 

„Und ein noch intimeres Verhältnis zur Außenwelt als der Denksinn gibt uns derjenige Sinn, der es uns möglich macht, mit einem anderen Wesen so zu fühlen, sich eins zu wissen, dass man es wie sich selbst empfindet. Das ist, wenn man durch das Denken, durch das lebendige Denken, das einem das Wesen zuwendet, das Ich dieses Wesens wahrnimmt – der Ichsinn.“  (Rudolf Steiner)

 

Mit anderen Wörtern ausgedrückt: Imkern ist Seelenarbeit auf der Kommunikationsebene mit seiner Biomatrix. 

 

Auf der Kommunikationsebene gehen Materie, Energie und Information gleichsam ineinander über. Deshalb kann eine bewusste heilender Absicht die Information der Biomatrix eines Menschen, oder des Biens, direkt und positiv beeinflussen. 


Die Biomatrix enthält die Ur-Information der Schöpfung, die gesunde und vollkommene Ur-Signatur jedes Lebewesen. Sie beinhaltet die Information, durch die sich alles immer wieder neu reproduzierst. Durch den Umwelteinfluss und das unbewusstes Handeln des Menschen entstehen mit der Zeit Blockaden, die die Versorgung der lebende Materie mit Informations-Energie stören. Wir können diese Blockaden durch direkten Zugriff an die Biomatrix auf natürliche Weise beseitigen, anstatt nur die Symptome der Krankheit zu bekämpfen, und sehr schnell heilende Veränderungen direkt auf der fraktalen Ebene der DNA bewirken.

 

Deutsche Biochemikerin und Heilpraktikerin Dr. Karin Lenger konnte nachweisen, dass vor allem hoch-potenzierte homöopathische Heilmittel Photonen zu speichern vermögen, die sie unter spezifischen Bedingungen an ihre Umwelt abgeben. Lasst uns gemeinsam den zauberhaften Weg voller Abenteuer, gepflastert mit menschlicher Weisheit bestreiten. Ein Weg, der uns eine völlig neue Art, die Dinge und Phänomene zu verstehen, offenbart.

Die Stadt Frankfurt und zahlreiche Imker/Innen haben mit ihren zahlreichen Projekten "Frankfurt summt!" bewiesen, dass wir gemeinsam Artgerechte Rückzugräume für Bienen schaffen können.

 

____________________________________________________________________

 

Vraťme přírodu včelám v zemích, ve kterých žijí a které opylují!

 

"Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou,

ale pouze v rozporu s tím, co o ní víme."
(Augustin z Hippa)

 

Návrat zdravých volně žijících včelstev přírodě je projev lidskosti, romance propojující pramen lásky s prvotní myšlenkou stvoření.


Universální životodárná energie přenáší hojivé frekvence na místa energetických blokád a harmonizuje všechny procesy přímo na buněčné úrovni.

Energetické blokády vznikají v důsledku nerozvážných zásahů člověka do života včelstev, nebo jeho životního prostředí.

 

Základem včelaření bez léčby je pochopení pravé podstaty včelstva a jeho komunikace. Situaci ti velmi usnadní vnímání smyslem JÁ, který udržuje velmi intimní vztah k okolnímu světu. Smysl JÁ ti umožní cítit s jinou bytostí, jako se sebou samým. Je to okamžik, ve kterém vnímáš včelstvo skrze myšlenku, kterou ti věnuje, kdy ti odhalí podstatu své bytosti, jako by bylo v tobě.

 


  Vydejme se společně na okouzlující cestu plnou dobrodružství, dlážděnou lidskou moudrostí, která nám odhalí zcela nový způsob, jak chápat jevy a včelstvo.

 

Buňka v harmonickém stavu nemůže být nemocná.

 

Příznivci alternativního včelaření poukazují na regenerační potenciál superorganismu včelstva v přirozených podmínkách. Včelí organismus je postaven na základě takzvaného informačního fondu elektromagnetické matrice, která kontinuálně udržuje organismus včelstva v chodu. K uchování včelstva při životě, musí k včelstvu permanentně proudit správná informace. Pokud uznáváme výsledky moderního vědeckého výzkumu, dá se život přirovnat k matrici elektromagnetického vlnění založené na interakci fotonů. Elektromagnetické pole zdravého včelstva vykazuje pozoruhodně koherentní (harmonické) vibrace. Pokud je tento energetický stav v organismu včelstva narušen, ztrácí včelstvo schopnost akumulovat látky, které jej tělesně a psychicky stabilizují. V důsledku technické revoluce se životní prostředí a její síly razantně změnily a člověk se nemůže zbavit pocitu, že se včelstvo těmto rychlým změnám nedokáže přizpůsobit. Ale to není celá pravda. Pokud opravdu chceme včelstvu pomoc, musíme začít chápat elementární síly, které udržují organismus včelstva v rovnováze a následovat včelstvo na místo, kde je vystaveno nepřátelským vlivům.

 

 

Dnes víme, že každý živý organismus vytváří elektromagnetické vlnění rozličných frekvencí, které je nezbytné pro štěpení fotonů v buněčném prostoru a upevnění organismu. V roce 1975 se německému biofyzikovi profesoru Albertu Poppovi podařilo dokázat, že živé organismy vyzařují fotony. Toto záření je sice velmi slabé, ale tak intenzivní, že se dá přirovnat k záření laserového paprsku. Bez tohoto záření není žádný živý organismus schopný komunikovat. Profesor Popp byl schopen demonstrovat, že buňky v organismu mezi sebou komunikují prostřednictvím biofotonů, a že odzařování biofotonů zdravého a nemocného organismu se liší svou intenzitou. Zdravý organismus je na buněčné úrovni z 50 procent v aktivním a z 50 procent v klidném stavu. Tato rovnováha je udržována absorbováním a vyzařováním fotonů různých frekvencí, které pulsujísoudržném elektromagnetickém poli zdravého organismu. Poškozený organismus trpí ztrátou soudržnosti, paměti a schopnosti komunikovat. Prostřednictvím výzkumu Alberta Poppa se stala kvantová fyzika nezbytnou součástí vědy zkoumající výživu a zdraví organismu.

 

Elektromagnetické síly jsou základem všech chemických a biologických procesů v organismu a jeho výživy. Popp definuje kvalitu potravy podle toho, do jaké míry je potravina schopna ukládat světelné vlnění (fotony). Z tohoto poznatku vyplývá zcela nový smysl, jak chápat výživu. Rostliny se převážně živí světelným vlněním slunce a vesmíru. Fotosyntéza transferuje světelné vlnění na biologicky ztuženou energii glukózu, sloučeninu oxidu uhličitého s vodou za účinku slunečního zářením. Glukóza tedy není nic jiného, než „ztuhlá“ energie, která se dle potřeby organismu znovu rozkládá na oxid uhličitý, vodu a fotony. Včelstvo se živí výhradně nektarem a pylem. Nektar  je vysoce potencována energie, sloučenina cukrů, vody, minerálů a fotonů. Včelstva, čmeláci a motýli jsou jediný živočiši, kteří pro svou výživu nezabíjejí a nepoškozují. Nejnovější vědecké poznatky potvrzují, že z hlediska energetické absorpce slunečního vlnění a uskladnění fotonů, je výživa na rostlinné bázi unikátní, jelikož upevňuje všechny fyziologické procesy v těle.

 

Věda jen jen zvrhlost, pokud jejím hlavním cílem není zlepšit lidskost. To co nyní chceme, je bližší kontakt a lepší pochopení mezi jednotlivci a komunitami po celém světě a odstranění sobectví a pýchy. Mír je pouze přirozený důsledek všeobecného osvícení. (Nikola Tesla 1919)


Vychutnej kouzlo včelstva přirozeně!

mellifera frankfurt 2013

 

________________________________________________________________

 

Referencen:

Rudolf Steiner - Über das Wesen der Biene, Dornach 1923

http://bdn-steiner.ru/cat/ga/351.pdf

Bischof M: Biophotonen. Das Licht in unseren Zellen. Frankfurt a.M. 1999
Lenger K: Homeopathic potencies identified by a new magnetic resonance method. Homeopathy – An Energetic Medicine. Subtle Energies & Energy Medicine 2006, 15 (3) pp 225-244
Lenger K, Bajpai RP, Drexel M: Delayed luminescence of high homeopathic potencies on sugar globuli. Homeopathy 97, pp 134-140, issue 3, 2008
Lenger K: A new biochemical model of homeopathic efficacy in patients with different diseases. Subtle Energies & Energy medicine 2010, 19 (3), pp 1-34